Nada öronakupressur

NADA öronakupressur 299 kr 15-30 min
Detta är är en väl beprövad och erkänd metod där man tejpar fast frön på speciella punkter i öronen. Alla över 8 år kan få NADA öronakupressur, men det kan vara extra gynnsamt för dig som upplever: sömnbesvär, oro, ångest, stress, muskelspänning, smärta, utmattningssymtom, depression, någon form av beroende eller posttraumatiskt stressyndrom.