C/o Gerd

Under mer än tio års tid har c/o Gerd produktutvecklat skönhetsprodukter av den absolut högsta kvalitén. De vill göra skillnad, på riktigt. Därför har de valt att arbeta med råvaror som har så liten eller ingen miljöbelastning för natur, djur eller människa. 

C/o Gerd har 3 råvarugrupper som du som konsument skall få lära känna:

DEN EKOLOGISKA

c/o Gerds ekologiska ingredienser kommer från kontrollerade odlingar där kemiska besprutningsmedel eller konstgödsel inte är tillåtna och där ursprunget kan verifieras.

VILT VÄXANDE

Det finns inget ekologiskt som växer vilt i naturen. Ta till exempel våra bärfröoljor och björklöv. Det plockas i djupa skogar inne i Lappland för att sedan förädlas. När vi använder dem som aktiva substanser i c/o Gerds produkter så gör vi det med stolthet.

PROCESSAD VALT AV C/O GERD

c/o Gerds processade råvaror kan vara råvaror som har naturligt ursprung men sedan vidareförädlats och tillsatts egenskaper som kan vara önskvärda i en produkt. Alla produkter av det här slaget får inte äga negativ påverkan på natur, djur eller människa.